Årsberetning

Svendborg danse- og spillemandslaug - 2012-13

I denne sæson er vi godt 60 medlemmer i Svendborglauget. Det er flere end sidste år, så vi er glade for, at så mange er parate til at støtte lauget og komme og deltage i vore laugsaftener.

Vi er mellem 15 og 20 aktive spillefolk. Det svinger lidt med hvem, der har tid , overskud og mulighed for at være med når vi øver os hver torsdag, og når vi optræder.

Vi har holdt 7 laugsaftener her i lokalet med 20 til 40 dansere som det normale.

De tre gange havde vi besøg af henh.vis Fynboerne, Årslev Spillemandslaug og gruppen Flyv og Skub fra Århus.

Af andet vi har deltaget i, vil jeg nævne: Musik Event Sydfyn, hvor vi spillede i Borgerforeningens spejlsal, en gadefest i Møllergade, hvor vi underholdt på gaden, spil til dans i Kulturmaskinen og i Nr. Lyndelse, spil til sæsonafslutning for Gudbjerg Folkedansere og spil til dans i Køge i teaterbygningen.

Så holdt vi jo også en fin Majstangsfest sidste år med god tilslutning og godt vejr.

Lauget var kun respræsenteret af Børge og – til FestiRibe sidste år.

Til gengæld håber vi så at blive en stor flok i år.

Lissi har lavet en liste, hvor interesserede allerede nu kan skrive sig på, så vi kan samordne noget kørsel.

Til slut en tak danserne for at komme og danse, til Niels Aage for at stå for Laugets musik og til bestyrelsen og alle andre, der arbejder for, at der er et åbent folkemusikmiljø i Svendborg.

Ole Ryge