Svendborg Danse- og spillemandslaug                                                                27. marts 2008

 

Formandens beretning 2008

 

Kernen i vores forening er laugsaftenerne.  Det har været gode aftener, og som sædvanlig skilte januar sig ud: vi var ca. 50! Vi har et godt og stabilt medlemstal på ca. 50 medlemmer – vi har aldrig været flere.

Traditionen tro har vi haft Årslev og Fynboerne på besøg i hhv. okt. og januar.

 

Derudover har vi haft en hel del at se til i løbet af det sidste år:

 

I april sidste var lauget inviteret til Egense, hvor vi spillede for en flok danseglade mennesker i Egense Forsamlingshus. Kun ganske få kendte noget til folkedans, så det var for at prøve noget andet, at vi skulle komme. Det blev en fornøjelig aften.

 

I maj havde vi Majstangsfest på Thurø. Taler var Ole Ryge. Der var ikke mange fremmødte, men det blev en meget hyggelig aften på kroen.

Vi kunne godt have tænkt os at Borgerforeningen på Thurø var mere på banen og aktive i Majstangsfesten, men det har de ikke haft lyst til, og derfor er det blevet besluttet at Majstangsfesten nedlægges.

Til gengæld erstattes den af en større afslutning i Lissi og Oles have, hvor der jo er et dansegulv, der bliver overdækket fra maj måned. Det bliver en fest for medlemmer med pårørende, og så inviterer vi laug og foreninger, som vi samarbejder med, til at deltage.

 

Dagen efter majstangsfesten var en del af spillemændene på gaden inde i Svendborg. Det er blevet en fast og god tradition at vi spiller på Torvet eller strøget dagen efter Majstangsfesten. Der blev sluttet af med en vældig hyggelig frokost på Café Trold.

 

I Juni var der sæsonafslutning hos Lissi og Ole – Vidunderligt vejr, grill, dans og masser af hygge.

 

Så var der ”FestiRibe”. Vi kørte af sted i private biler, spillede på gaden, deltog i workshops om eftermiddagen og som sædvanlig var aftenen god med mange forskellige grupper, der spillede op til bal inkl. os fra Svendborg (trods Niels Aages afbud)

 

Sommerferie

 

De første øveaftener startede vi nede på havnen v. Helges anløbsplads. Det forudsætter godt vejr, men er ellers en god måde at komme ud af huset på.

 

September måned starter jo med Højbystævnet. Svendborglauget var for anden gang med til at arrangere stævnet. Lissi var Svendborglaugets repræsentant i stævnegruppen.

 

Der var spænding om regnskabsresultatet, da der ikke blev hentet nær så mange penge hjem i tilskud som vanligt. Heldigvis gik det som det skulle: Det løb lige præcis rundt.

Men et Højbystævne fungerer jo ikke uden en masse frivillige hænder. Jeg vil hermed sige tak til dem her fra foreningen, der investerede en del af deres dyrebare tid i afviklingen af Højbystævnet.

 

I år er der et laug mindre med i Højbystævnegruppen. Tommerup Folkemusiklaug blev nedlagt ved dette års begyndelse. Så nu arrangeres stævnet af Fynboerne, Højby Folkemusiklaug og os. Ole er vores repræsentant i dette års stævnegruppe og Søren Iversen er suppleant.

 

Det er også ved at blive en tradition at lauget hvert år i september spiller op til dans på Grønnemoseværkstederne. Det sker som en del af klubaftenerne for de udviklingshæmmede. Som altid var det en fornøjelig og festlig aften, hvor deltagerne ikke holdt sig tilbage for at kaste sig ud i dansen og lade sig smitte af stemningen.

 

Efteråret var en travl periode for spillemændene. I slutningen af sep. var lauget vært på Hansted til en ”Åben scene–aften”. En anderledes måde at bygge en aften op på, hvor vi på en gang skulle være musikere og værter. Hovedopgaven var at binde aftenen sammen.  Vi synes det forløb fint og konkluderede i bestyrelsen, at det vil vi godt igen, hvis det skulle blive aktuelt.

 

I oktober var vi igen inviteret til Roskilde for at spille til en af deres danseaftener. Vi føler det som lidt af en ære, at de synes, det er værd at sende bud efter os. Så der blev spillet med stort engagement.

 

Som noget nyt, blev vi i år inviteret til Højby Folkemusiklaug, hvor vi spillede til en af deres danseaftener. En hyggelig og intens aften.

 

Traditionen tro spillede vi på Badstuen i november. Og i Årslev i januar

 

I år har vi spillet i to folkedanseforeninger: Tåsinge Folkedansere samt Svendborg Folkedansere. Derudover skal vi til Gudbjerg og spille for folkedanserne der i april. Hver gang er det foreningerne, der henvender sig til os, og vi anser det for et godt pr-fremstød, når vi laver et bal på en af deres danseaftener.

 

Alt i alt har spillegruppen haft temmelig mange udadvendte aktiviteter

 

For 1½ år siden havde spillegruppen et skidtspilskursus med Poul Lendal. Vi synes at Poul er en rigtig god underviser til os, så derfor har vi engageret ham igen i dette forår. Formentlig kan det snart høres/mærkes, at vi er i ny udvikling. Temaet på kurset er ikke noget specifikt og Poul er flittig med at give os lektier for.

 

Bestyrelsen har det sidste år delt opgaverne imellem os på følgende måde:

Vibeke har sørget for omtale af laugsaftener i aviser, samt købt kager, kaffe og div.

Kristian køber øl og vand til tørstige sjæle om torsdagen

Jane har styr på regnskaberne

Ole er sekretær, repræsentant i Højbystævnegruppen, samt fredagsølmand

Lissi er formand

 

Derudover laver Børge et stort arbejde som webmaster for vores hjemmeside. Denne her beretning vil I også kunne læse på hjemmesiden.

 

Der bliver stadig arbejdet på et nyt logo. Vi har kontakt til en kunstner, Lars Lauge, der prøver at lave noget, vi kan li´.

 

 

Til slut en stor tak til alle, der møder op og deltager i vores aktiviteter – især danserne. Det er ikke så sjovt at spille, hvis man ikke har dansere at spille op til.

 

Lissi Nielsen, formand