Svendborg Danse- og spillemandslaug
 

Thurø d. 26. marts 2015

 

Årsberetning for Svendborg Danse- og Spillemandslaug

 

Så er der igen gået et år, og her kommer et tilbageblik.

Vi er i 2015 og lauget har for tiden ca 15 aktive spillefolk.

Foreningen har d.d. 49 medlemmer. Sidste år var vi godt 60, så finanskrisen
eller alderen har åbenbart indhentet os.

 

Vi har afholdt 7 laugsaftener her i lokalet, og til de to af dem har vi haft besøg
af henholdvis De Andre fra Årslev og Fynboerne fra Odense.

Til næste laugsaften i april kommer Ulbølle Hunstrup spillemændene og spil-
ler en halv aften.

 

Så har vi også spillet til bal andre steder.

Det drejer sig om Kulturmaskinen i Odense, Carl Nielsen hallen i

Nr. Lyndelse og Bakkegården i Højby.

Vi har været på Taasinge 3 gange og spillet for Taasinge Folkedansere

til deres cafe´aftener, og for et par uger siden var vi i Gudme, hvor vi spillede
til Gudbjerg Folkedanseres årsafslutning.

 

Den 29. april sidste år afholdtes dansens dag over hele landet, og i den anled-
ning var vi i Borgerforeningen sammen med en lille flok dansere.

Vi optrådte kun i kort tid, som en del af en dansekavalkade over de

forskellige danseformer, der er i Svendborg.

Det blev i øvrigt optaget til TV Fyn, og vi var da også på i flere sekunder,
vistnok til Skæve Thorvald.

 

Vi havde meget fin majstangsfest sidste år. Mange folk, godt vejr og fin
stemning.

 

I starten af august spillede vi til Roskildestævnet, både til bal om aftenen
og til bal/koncert i folkeparken om søndagen.

Vejret var ret varmt, så vi husker ret tydeligt nogle fælles soverum på van-
drehjemmet nede ved havnen, hvor der nok var 30 grader i lokalerne.

 

Endelig deltager Svendborglauget også i arbejdet med at arrangere årets

store folkemusikstævne, Højbystævnet. Det er 3 dage – fra fredag aften til
søndag middag – med baller på to gulve, workshops i musik og dans og
masser af koncerter med dygtige musikere.

 

Og så lidt om fremtiden.

Den 29. maj, når vi holder majstangsfest, er det samtidig et 25 års jubilæum
for Svendborg Danse- og Spillemandslaug. Vi lægger op til stor fest med
spisning og god balmusik, og håber på stor opbakning.  

 

Så er der planer om en folk festival i Svendborg i juni måned. Der er vi

blevet bedt om at spille til bal. Det bliver på et tidspunkt om fredagen.

 

Endelig er der FestiRibe, samme weekend som folk festivalen, men det er
så om lørdagen. Da har vi tradition for at tage en flok derned og spille på
gaden om dagen og så feste sammen med en masse andre om aftenen.

 

Ole Ryge