Thurø d. 1. 2016

 

Årsberetning 2016
for Svendborg Danse- og Spillemandslaug

 

Årsberetning

for Svendborg Danse- og Spillemandslaug

d. 1. april 2016

Vi er nu i 2016, og Svendborglauget har for tiden 19 aktive spillefolk og 50 medlemmer.

Medlemstallet svinger selvfølgelig noget. Folk flytter, nogen vil eller kan ikke mere og nogen glemmer bare at betale, men der kommer så også løbende nye medlemmer.

Vi har i årets løb haft vore 7 normale laugsaftener. De tre af dem var med gæster fra henholdvis Fynboerne i Odense, ”De Andre” fra Årslev og Ulbølle Hundstrup Folkemusiklaug.

Alle aftener har kørt med en god stemning og med 2 til 4 kvadriller på dansegulvet.

Som noget helt specielt for Svendborg, har der jævnligt været overvægt af herrer til laugsaftenerne.

Der kommer tit en hel del dansegæster fra den nordlige del af Fyn. Det er vi selvfølgelig meget glade for!

Vi har igen i år været i Odense og i Nr Lyndelse og spillet en halv aften, og Højby Folkemusiklaug har vi også besøgt.

Taasinge Folkedansere har 4 gange haft besøg af os til deres torsdagscafeer på Taasingeskolen, og for nylig var vi i Gudme, hvor vi spillede til Gudbjerg folkedanseres sæsonafslutning. Desuden har vi spillet til dans på Grønnemoseværkstederne til en cafeaften.

Som noget nyt spillede vi sidste forår til dans i Pakhuset nede på havnen ved Ærøfærgen. Det var i forbindelse med en mini folkfestival. Dansegulvet var ujævn beton og omgivelserne meget rustikke! Men det var nu sjovt. Og lidt i samme boldgade var en søndag eftermiddag på Kammerateriet på Frederiksøen i det gamle værft. Her var en del dansere, og folk der sad og lyttede.

Så er der kun tilbage at nævne vores Majstangsfest, der jo også var et 25 års jubilæum.

Det blev en meget vellykket fest med mange gæster, god musik og fin stemning. Dagen efter var vi vanen tro i Svendborg, hvor vi spillede på gaden et par timer.

Tak til alle danserne, der kommer og danser til vores musik, og tak til spillemændene og -konerne, der bruger deres fritid på at øve sig og på at fornøje danserne.

Ole Ryge